Oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 4.9.2019

08.10.2019 14:04:25 | 
Oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 4.9.2019

Dňa 4. septembra 2019 sa uskutočnili v Banskej Štiavnici tradičné oslavy Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov, za účasti mnohých pozvaných hostí. Ich súčasťou bolo aj ocenenie 34 vybraných pracovníkov z firiem združených vo zväze, ktorým minister hospodárstva udelil čestný odznak ministra a 10 pracovníkov, ktorým udelil čestný odznak minister životného prostredia.

Ocenenia im odovzdali štátni tajomníci Vojtech Ferencz ( MH ) a Boris Susko ( MŽP ).
Následne sa prítomní zúčastnili aj známeho pochodu Salamander.


Novinky

16.12.2019 22:02:29

Cieľom klimatickej politiky nemá byť Európa bez priemyslu a závislá na dovoze

Pre svoju dekarbonizáciu potrebujú slovenský a európsky priemysel finančnú podporu a rovnaké podmienky na trhu ako mimoeurópsky konkurenti, píše Milan ...

08.10.2019 14:04:25

Oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 4.9.2019

Dňa 4. septembra 2019 sa uskutočnili v Banskej Štiavnici tradičné oslavy Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov, za účasti mnohých ...

08.10.2019 13:48:55

36. valné zhromaždenie

Dňa 25.6.2019 sa v Žiari nad Hronom, v sídle spoločnosti Slovalco, uskutočnilo mimoriadne 36. valné zhromaždenie. Jediným bodom programu bola ...