História

Zväz bol založený dňa 24.8.1990 v Banskej Bystrici ako Odvetvový zväz 01 – Hutníctvo, magnezitový a rudný priemysel v rámci Zväzu priemyslu Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti nadväzuje na tradície Zväzu priemyselníkov a podnikateľov Slovenska, ktorý vznikol v roku 1921 a bol členom medzinárodnej organizácie zamestnávateľov.

Prvým prezidentom na dvojročné funkčné obdobie bol zvolený Doc. Ing. Július Tóth, CSc., ktorého neskôr nahradil Ing. Karol Danys. Vo funkcii prezidenta sa potom vystriedali Ing. Jozef Pittner, Ing. Peter Hrinko, RNDr. Ján Smerek. V rokoch 1999 až 2003 zastával funkciu opäť Ing. Jozef Pittner, po ňom Ing. Anton Jura, MBA a od  roku 2007 RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA. V roku 2011 bol za prezidenta zväzu zvolený Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA. V roku 2018 na krátko prevzal funkciu opäť Ing. Jozef Pittner. V súčasnosti zastáva funkciu prezidenta Ing. Milan Veselý.

Tajomníkom, resp. generálnym sekretárom zväzu bol od založenia až do roku 1999 Doc. Ing. Vladimír Mišút, CSc. a po ňom Ing. Bartolomej Pető. Od roku 2002 JUDr. Ing. Ján Hijj, PhD., ktorého vo funkcii v r. 2007 vystriedal Ing. Ervín Kubran, ktorý pôsobil vo funkcii do 31.1.2018. Následne vykonával funkciu generálneho sekretára Ing. Jozef Hübel. Od 1.4.2019 pôsobí v tejto funkcii Ing. Tibor Brašeň.