História

vytlačiť

Zväz bol založený dňa 24.8.1990 v Banskej Bystrici ako Odvetvový zväz 01 – Hutníctvo, magnezitový a rudný priemysel v rámci Zväzu priemyslu Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti nadväzuje na tradície Zväzu priemyselníkov a podnikateľov Slovenska, ktorý vznikol v roku 1921 a bol členom medzinárodnej organizácie zamestnávateľov.

Prvým prezidentom na dvojročné funkčné obdobie bol zvolený Doc. Ing. Július Tóth, CSc., ktorého neskôr nahradil Ing. Karol Danys. Vo funkcii prezidenta sa potom vystriedali Ing. Jozef Pittner, Ing. Peter Hrinko, RNDr. Ján Smerek. V rokoch 1999 až 2003 zastával funkciu opäť Ing. Jozef Pittner, po ňom Ing. Anton Jura, MBA a od  roku 2007 RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA. V roku 2011 bol za prezidenta zväzu zvolený Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA. V roku 2018 na krátko prevzal funkciu opäť Ing. Jozef Pittner. V súčasnosti zastáva funkciu prezidenta Ing. Milan Veselý.

Tajomníkom, resp. generálnym sekretárom zväzu bol od založenia až do roku 1999 Doc. Ing. Vladimír Mišút, CSc. a po ňom Ing. Bartolomej Pető.

01.12.2002 - 27.09.2007                 JUDr. Ing. Ján Hijj, PhD. 
28.09.2007 - 31.01.2018                 Ing. Ervín Kubran 
01.02.2018 - 31.03.2019                 Ing. Jozef Hübel 
01.04.2019 - 31.10.2021                 Ing. Tibor Brašeň 
01.11.2021 -                                   Ing. Slávka Štefancová