Predstavitelia

vytlačiť

Predstavenstvo zväzu

 • Ing. Milan Veselý, MBA, prezident (Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom)
 • Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec, PhD., 1. viceprezident (Hornonitrianske bane, a.s., Prievidza)
 • JUDr. Elena Petrášková, LL.M., viceprezidentka (U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice)
 • Ing. Vladimír Klocok, viceprezident (OFZ, a.s., Istebné)
 • Ing. Martin Bartošovič (NAFTA, a.s., Bratislava)
 • Ing. Roman Gažúr (Slovenské magnezitové závody, a.s., Jelšava)
 • Ing. Vladimír Jacko, PhD. , MBA, (Bukóza Export-Import, a.s., Vranov n./Topľou)
 • RNDr. Ladislav Rožek, MBA (U. S. Steel Košice-Labortest, s.r.o., Košice)
 • RNDr. Igor Slaninka, PhD. (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava)
 • Ing. Štefan Márz, (RMS Košice s.r.o.)

Dozorná rada

 • Ing. Peter Bílek, PhD. - predseda (Obal servis, a.s., Košice)
 • prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. (Fakulta BERG Technickej univerzity Košice)
 • doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.   (Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej Univerzity v Košiciach)

Generálna sekretárka

 • Ing. Slávka Štefancová