Kontakt

vytlačiť

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR
Lamačská cesta 1715/3
841 04 Bratislava-Lamač
Slovakia (Slovak Republic)

Kontakty
email: zhtpg@alutirex.sk
telefón: +421 45 608 8940, generálna sekretárka


Sekretariát zväzu

ŽHS, a.s.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
Slovakia (Slovak Republic)